O naukowym kole chemików

Naukowe Koło Chemików UJ jest obecnie jednym z najprężniej działających kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostało założone w 1904 r. jako drugie w ówczesnej Polsce (rok po Kółku Politechniki Lwoweskiej). Kuratorem ówczesnego Kółka Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego został prof. Karol Olszewski.

Obecnie koło liczy 66 członków i zrzesza studentów chemii ale również studentów z innych kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność skupia się na projektach: naukowych, popularnonaukowych, naukowo-integracyjnych oraz projektach mających na celu popularyzację chemii.

Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską (Ogólnopolska Szkoła Chemii, Zjazdy Studenckiej Sekcji PTCh) oraz międzynarodową (YoungChem, BaltChem i inne).

Popularyzuje naukę jaką jest chemia wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy chemiczne. Odbywające się okolicznościowo a także na zlecenia szkół lub grup zorganizowanych, głównie na terenie Małopolski. Naszym wielkim przedsięwzięciem jest odbywająca co roku we wrześniu Małopolska Noc Naukowców, w czasie której przedstawiany jest wielki spektakl pokazów chemicznych. Bierzeny udział w co rocznym Festiwalu Nauki w Krakowie.

Tradycją są organizowane Naukowe Rajdy Chemika, po wędrówce po górskich szlakach odpoczywamy wysłuchując referatów młodych chemików.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Plakat

Chwilowo nie ma żadnych plakatów do wyświetlenia.

Aktualności

1. Walne zgromadzenie Naukowego Koła Chemików UJ odbędzie się 9 października o godzinie 19.15 w sali A0-03. Obecność każdego Kołowicza obowiązkowa!

2. Od Skarbnika: osoby które do przyszłego poniedziałku (16.10.17r.) opłacą składkę za nowy semestr zostaną wpisane na nową listę do klucza.
W tym tygodniu będę w Kole we czwartek od 8:30-10. Składkę można również zostawić w Kole dowolnej osobie z Zarządu lub też można kontaktować się ze mną w celu ustalenia terminu.

Ponad to chciałam zaznaczyć, że osoby, które nie opłacają składek tracą prawa przysługujące członkom Koła.

 

3. Pojawiły się nowe zdjęcia w naszej galerii! Małopolska Noc Naukowców 2017