O naukowym kole chemików

Naukowe Koło Chemików UJ jest obecnie jednym z najprężniej działających kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostało założone w 1904 r. jako drugie w ówczesnej Polsce (rok po Kółku Politechniki Lwoweskiej). Kuratorem ówczesnego Kółka Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego został prof. Karol Olszewski.

Obecnie koło liczy 66 członków i zrzesza studentów chemii ale również studentów z innych kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność skupia się na projektach: naukowych, popularnonaukowych, naukowo-integracyjnych oraz projektach mających na celu popularyzację chemii.

Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską (Ogólnopolska Szkoła Chemii, Zjazdy Studenckiej Sekcji PTCh) oraz międzynarodową (YoungChem, BaltChem i inne).

Popularyzuje naukę jaką jest chemia wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy chemiczne. Odbywające się okolicznościowo a także na zlecenia szkół lub grup zorganizowanych, głównie na terenie Małopolski. Naszym wielkim przedsięwzięciem jest odbywająca co roku we wrześniu Małopolska Noc Naukowców, w czasie której przedstawiany jest wielki spektakl pokazów chemicznych. Bierzeny udział w co rocznym Festiwalu Nauki w Krakowie.

Tradycją są organizowane Naukowe Rajdy Chemika, po wędrówce po górskich szlakach odpoczywamy wysłuchując referatów młodych chemików.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Gablotka

Brak plakatów do wyświetlenia.

 

Aktualności

Na czas wakacji życzymy wszystkim studentom i członkom naszego Koła udanych wakacji i owocnego wypoczynku!