Przejdź do głównej treści

O Naukowym Kole Chemików UJ

Naukowe Koło Chemików UJ jest obecnie jednym z najprężniej działających kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostało założone w 1904 r. jako drugie w ówczesnej Polsce (rok po Kółku Politechniki Lwoweskiej). Kuratorem ówczesnego Kółka Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego został prof. Karol Olszewski. Obecnie koło zrzesza studentów chemii ale również studentów z innych kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność skupia się na projektach: naukowych, popularnonaukowych, naukowo-integracyjnych oraz projektach mających na celu popularyzację chemii. Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską (Ogólnopolska Szkoła Chemii, Zjazdy Studenckiej Sekcji PTCh) oraz międzynarodową (YoungChem, BaltChem i inne). Popularyzuje naukę jaką jest chemia wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy chemiczne. Odbywające się okolicznościowo. Naszym wielkim przedsięwzięciem jest odbywająca co roku we wrześniu Małopolska Noc Naukowców, w czasie której przedstawiany jest wielki spektakl pokazów chemicznych. Bierzeny udział w co rocznym Festiwalu Nauki w Krakowie. Tradycją są organizowane Naukowe Rajdy Chemika, po wędrówce po górskich szlakach odpoczywamy wysłuchując referatów młodych chemików.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aktualności

Naukowy Rajd Chemika 2024

Rozpoczynamy przygotowania do Naukowego Rajdu Chemika 2024, więcej informacji na stronie rajdu.

Najnowsze wydarzenia

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami naszego Koła. 

Zarząd NKChUJ na rok akademicki 2023/24

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaaną listą członków zarządu oraz koordynatorów na rok akademicki 2023/24. 

Galeria w trakcie remontu

Przepraszamy