Przejdź do głównej treści

O Naukowym Kole Chemików UJ

Naukowe Koło Chemików UJ jest obecnie jednym z najprężniej działających kół naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostało założone w 1904 r. jako drugie w ówczesnej Polsce (rok po Kółku Politechniki Lwoweskiej). Kuratorem ówczesnego Kółka Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego został prof. Karol Olszewski. Obecnie koło zrzesza studentów chemii ale również studentów z innych kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność skupia się na projektach: naukowych, popularnonaukowych, naukowo-integracyjnych oraz projektach mających na celu popularyzację chemii. Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych na skalę ogólnopolską (Ogólnopolska Szkoła Chemii, Zjazdy Studenckiej Sekcji PTCh) oraz międzynarodową (YoungChem, BaltChem i inne). Popularyzuje naukę jaką jest chemia wśród dzieci i młodzieży poprzez liczne pokazy chemiczne. Odbywające się okolicznościowo. Naszym wielkim przedsięwzięciem jest odbywająca co roku we wrześniu Małopolska Noc Naukowców, w czasie której przedstawiany jest wielki spektakl pokazów chemicznych. Bierzeny udział w co rocznym Festiwalu Nauki w Krakowie. Tradycją są organizowane Naukowe Rajdy Chemika, po wędrówce po górskich szlakach odpoczywamy wysłuchując referatów młodych chemików.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aktualności

Najnowsze wydarzenia

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami naszego Koła. 

Zarząd NKChUJ na rok akademicki 2022/23

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaaną listą członków zarządu oraz koorynatorów na rok akademicki 2022/23. 

Utworzono nowe galerie

​Zapraszamy do oglądania.