Konferencja w roku 2013

Dnia 04.05.2013 odbyła się konferencja naukowa, w której brali udział nasi Kołowicze (m. in. Michał Kawa, Wojciech Kaspera).

fot. Autor nieznany