Otwarte seminarium 09.12.15

Dnia 09 grudnia 2015 o godzinie 17:30 w siedzibie Naukowego Koła Chemików UJ odbyło się otwarte seminarium. Swoje prezentacje wygłosili Małgorzata Janik - "Chemiczne mikrogrzechotki, czyli o polimerowych strukturach inspirowanych budową komórek eukariotycznych", Gabriela Handzlik - "Sole amonowe jako koń trojański: insercja dodatkowych ligandów mostkujących do sieci koordynacyjnej Mn(II)-Nb(IV)" oraz Mateusz Garbacz - "Opracowanie metody rozdziału mieszaniny pochodnych  6/7-nitro-pirolo[2,3-b]chinoksalin oraz zbadanie ich właściwości spektralnych"