Otwarte seminarium 22.03.17

Otwarte Seminarium, odbyło się 22 marca 2017 roku o godzinie 18.00 w pokoju 100. Była to doskonała szansa na poszerzenie swoich horyzontów wiedzy i zapoznanie się z kierunkami badań prowadzonymi przez poszczególne zakłady, co pozwoliło obrać własny kierunek. Obecni byli następujący prelegenci z prezentacjami i posterami:

Sylwia Berus: Charakterystyka fotoelektrochemiczna TiO2modyfikowanego chloropochodnymi katecholu

Nikola Fajkis: Badania spektroskopowe i strukturalne pochodnych terfenyli do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych

Monika Góralik: Optymalizacja procesu syntezy sferycznych nośników cyrkonowych do depozycji fazy aktywnej katalitycznie w całkowitym utlenieniu lotnych związków organicznych

Barbara Górecka: Synteza i właściwości fizykochemiczne sfer alginianowych, chitozanowych oraz alginianowo-chitozanowych

Gabriela Handzlik: Magneto- chiralny dichroizm

Michał Heczko: Efekt solwatomagnetyczny w jednowymiarowych polimerach koordynacyjnych

Andrzej Kałka: ”Twarde” metody rozdziału trójskładnikowych widm fluorescencji

Tomasz Kuciel: Dwuczłonowe szczotki polimerowe z grupami

Michał Magott: Czy spiny widzą światło w tunelu?

Bartosz Mozgawa: Funkcjonalizacja materiałów porowatych związkami molibdenu

Marek Skiba: Badania mechanizmu transportu ładunku w spinelu kobaltowym metodami chemii obliczeniowej

fot. Gabriela Handzlik, Marcin Kaczmarczyk