Przejdź do głównej treści

Matematyka, Informatyka

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok

Skoczylas, Jurlewicz

Algebra liniowa 1 Definicje, twierdzenia, wzory

GIS

2006

Skoczylas, Jurlewicz

Algebra liniowa 1 Przykłady i zadania

GIS

2006

Skoczylas, Jurlewicz

Algebra liniowa 2 Przykłady i zadania

GIS

2005

Krysicki, Włodarski

Analiza matematyczna w zadaniach Część II

PWN

1983

Regel

107 równań różniczkowych wyższych rzędów z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila

2005

Regel

107 równań różniczkowych wyższych rzędów z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila

2005

Regel

100 układów równań liniowych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila

2005

Regel

60 zadań z przekształceniem Laplace'a z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku

Bila

2007

Plucińska, Pluciński

Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla politechnik

PWN

1970

Pidek-Łopuszańska, Ślebodziński, Urbaniak

Matematyka dla chemików

PWN

1967

Moszyński

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych cyfrowych

WNT

1971

Leja

Geometria analityczna

PWN

1977

Jankowska, Jankowski

Przegląd metod i algorytmów numerycznych Część I

WNT

1981

Fichtenholz

Rachunek różniczkowy i całkowy Tom II

PWN

1978

Gdowski, Pluciński

Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej

PWN

1982

Leja

Rachunek różniczkowy i całkowy

PWN

1954

Marczyński, Bąkowski, Sohacki

Mikroprocesory

WNT

1979

Kulka, Libura, Nadachowska

Przewodniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe

WKiŁ

1987

Ulrich

Po prostu Flash 4

Helion

1999

Małysiak

Mikrokomputery meritum

WSiP

1988

 

opracował: Aleksander Półtorak
stan na: 2020/2021 r.