Spotkanie z... - dr Andrzej Kochanowski

Dnia 24.11.2015 roku odbyło się Spotkanie z dr Andrzejem Kochanowski, który pracuje w Zakładzie Technologii Chemicznej. Na spotkaniu Kołowicze mieli okazję do zapoznania się z kulisami pracy w tym zakładzie oraz do wysłuchania mnogiej liczby historii związanych z doktorem Andrzejem Kochanowskim i tematami pokrewnymi. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspaniałą atmosferę!