Zdjęcia archiwalne

Wprowadzenie

Historia Naukowego Koła Chemików UJ sięga roku 1904, kiedy to zostało ono założone przez prof. Karola Olszewskiego. Do tej pory zachowało się wiele zdjęć rzucających światło na życie koła na przestrzeni lat. Chcielibyśmy tutaj zaprezentować część z nich, aby mogły zwiększać świadomość Kołowiczów na temat tradycji życia kołowego i stawać się źródłem inspiracji.

Jeżeli ktoś rozpoznaje osoby ze zdjęcia, nie chce, aby zdjęcie zostało ukazane publicznie, lub ma inne pomysły / uwagi, proszony jest o kontakt na adres uj.nkch@gmail.com z tematem "Zdjęcia archiwalne", lub bezpośrednio do koordynatora na adres marcin.kaczmarczyk@student.uj.edu.pl. Prosimy o podanie litery odnoszącej się do zbioru zdjęć oraz numeru zdjęcia w galerii. Serdecznie dziękujemy za jakąkolwiek pomoc w dostarczeniu informacji o zdjęciach.

Jeżli uda się odnaleźć kolejne źródła zdjęć, będą one sekwencyjnie publikowane w roku 2018 i później.

 

 

Serie zdjęć