Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Julian Mirek

Biografia

 

Julian Mirek urodził się 24.05.1925 roku w Łętowni koło Jordanowa. W 1938 roku podjął naukę w Gimnazjum w Jordanowie, która została przerwana wybuchem drugiej wojny światowej. Po zakończeniu okupacji zdał egzamin z czterech klas gimnazjalnych i zapisał się na kursy licealne do IX Państwowego Gimnazjum im. Hoene-Wrońskiego w Krakowie, gdzie zdał maturę w 1946 roku. W tym samym roku rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę na etacie asystenta w Katedrze Chemii Organicznej rozpoczął jeszcze jako student i kontynuował ją po obronie pracy magisterskiej w 1950 roku. W 1956 roku uzyskał stopień doktora, w 1964 habilitował się, a w 1973 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1970 roku został kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej, którą to funkcję sprawował przez następne 10 lat. W latach 1970-1973 sprawował funkcję wicedyrektora, a od 1973 do 1975 roku- dyrektora Instytutu Chemii UJ. Od 1976 do 1980 roku był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

Profesor J. Mirek prowadził badania z zakresu fizykochemii związków organicznych. Drugim nurtem całego okresu jego działalności naukowej była synteza organiczna. Zajmował się występowaniem wiązania wodorowego w związkach organicznych, chemią połączeń fluoroorganicznych ,  siarkoorganicznych i organometalicznych. Był autorem lub współautorem 92 prac opublikowanych oraz 10 patentów. Wielu wypromowanych przez niego doktorów zajmuje obecnie wysokie stanowiska na uczelniach w Polsce, w Niemczech, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

W czasie studiów zapisał się do organizacji młodzieżowej ZMP, a w 1953 roku został członkiem PZPR. W latach 1968-1971 pełnił funkcję  I Sekretarza PZPR Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Po ogłoszeniu stanu wojennego oddał legitymację PZPR. Profesor Julian Mirek był odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL.

Po przewlekłej chorobie zmarł w Krakowie 1 listopada 1987 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

źródło: Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików UJ

Wspomnienia studentów i absolwentów. Złota Księga Wydziału Chemii UJ t. 2

 

red. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, red. Krystyna Łopata

 

Wyd. Uni. Jagiellońskiego Kraków, 2008