Przejdź do głównej treści

Chemia Fizyczna

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok

Atkins

Podstawy chemi fizycznej

PWN

2009

Pigoń, Ruziewicz

Chemia fizyczna Część I

PWN

1986

Pigoń, Ruziewicz

Chemia fizyczna Część I

PWN

2005

Karpiński

Chemia fizyczna

WSiP

1978

Minc, Stolarczyk

Elementy Fizykochemi Koloidów

PWN

1956

Tomassi

Podstawa termodynamiki chemicznej

PWN

1953

Sillen, Lange, Gabrielson

Zbiór zadań z chemii fizycznej

PWN

1955

Kamieński

Elementy chemii fizycznej Tom I

Czytelnik

1947

Kamieński

Elementy chemii fizycznej Tom II

Czytelnik

1947

Byczak, Góralczyk, Jaskuła, Kosacz

Zbiór przykładów i zadań z chemii fizycznej

---

---

Bieszczad, Boczar, Góralczyk

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

UJ

1995

Brodski

Chemia fizyczna Tom I Część I

PWN

1952

Brodski

Chemia fizyczna Tom I Część II

PWN

1952

Brodski

Chemia fizyczna Tom II

PWN

1954

Atkins

Chemia fizyczna

PWN

2007

Zalewski

Wykłady z mechaniki i termodynamiki statystycznej dla chemików

PWN

1982

Kartuszyński, Lelczuk, Stromberg

Zbiór zadań z termodynamiki chemicznej

PWN

1977

Waligóra

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej II dla studentów IV roku chemii

UJ

1974

Gumiński

Termodynamika

PWN

1974

Gumiński

Termodynamika procesów nieodwracalnych

PWN

1986

Zieliński

Efekt izotopowy w chemii Część I

UJ

1974

Czmutow

Technika doświadczalna w badaniach fizykochemicznych

PWT

1957

Nowak

Badania niejednorodności optycznej chromogennych nośników informacji obrazowej, opartych na lipofilowych komponentach barwnikowych i halogenosrebrowych emulsjach światłoczułych

PW

2003

Żuk

Spektroskopia

PWN

1956

Król

Studia nad kinetyką reakcji otrzymywania liniowych poliuretanów

UJ

1995

Blumenfeld, Wojewodski, Siemionow

Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego w chemii

PWN

1967

Fiks

Przewodnictwo jonowe metali i półprzewodników

PWN

1971

Dyonizy

Zastosowanie polarnych aprotonowych rozpuszczalników organicznych w syntezie emulsji światłoczułych zawierających płaskie kryształy halogenków srebra

TINTA

2005

Wasilewski

Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia Część II Elekrochemia środowisk rozżarzonych i stopionych

PWN

1954

 

opracował: Aleksander Półtorak
stan na: 2020/2021 r.