Przejdź do głównej treści

Chemia Nieorganiczna i Ogólna

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok

Bielański

Podstawy chemii nieorganicznej Część III

PWN

1987

Bielański

Podstawy chemii nieorganicznej

PWN

2018

Kittel

Wstęp do fizyki ciała stałego

PWN

2012

Czmutow

Wymiana jonowa i jej zastosowania

PWN

1962

Jones, Atkins

Chemia ogólna Cząsteczki, materia, reakcje

PWN

2004

Łazarewicz

Szkodliwe substancje w przemyśle Tom II

PWT

1956

---

Metale półszlachetne i stopy

Dom Handlowy A. Gepner S.A.

1938

Tołłoczko, Kemula

Chemia nieorganiczna łącznie z zasadami chemii ogólnej

Spółdzielnia wydawnicza pracowników technicznych szkół akademickich

1948

Snyder

Chemia struktura i reakcje

WNT

1970

Senkowski

Stechiometria

UJ

1989

Szczęśniak

Ćwiczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej

UJ

1970

Samotus

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej

UJ

1979

Penkala

Podstawy chemii ogólnej

PWN

1977

Pauling

Chemia Ogólna

PWN

1963

Goldanski

Nowe pierwiastki w układzie okresowym mendelejewa

WNT

1968

Józefowicz

Chemia nieorganiczna

PWN

1962

Dyonizy

Zastosowanie polarnych aprotonowych rozpuszczalników organicznych w syntezie emulsji światłoczułych zawierających płaskie kryształy halogenków srebra

TINTA

2005

---

Surowce mineralne świata Bar-Br Bor-B Fluor-F Stront-Sr

WG

1979

 

opracował: Aleksander Półtorak
stan na: 2020/2021 r.