Ogólnopolska Szkoła Chemii

Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii jest nieformalna organizacją założoną przez kilku zapaleńców jesienią 1994 roku. Jak czytamy w statucie, „celem działalności ASSChemu jest pogłębienie współpracy pomiędzy Kołami Naukowymi Studentów Chemii wyższych uczelni oraz poszerzanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym naciskiem na nauki przyrodnicze. ASSChem organizuje (…) spotkania Kół Naukowych, które działają w ramach ASSChemu oraz wszelkich innych sympatyków chemii".  Słowa te jednak nie oddają w pełni atmosfery ani celów, jakie przyświecały narodzinom tej organizacji.

Poza, oczywiście potrzebną, funkcja łącznika kół naukowych, najważniejsze jest to, co zyskuje zwykły śmiertelnik, który trafia na Ogólnopolska Szkołę Chemii organizowaną przez ASSChem. przede wszystkim to tutaj zdobywa on pierwsze szlify w ewentualnej przyszłej karierze naukowej – ma szansę wygłosić opracowany przez siebie referat, wysłuchać, co inni myślą na dany temat.

Konferencji naukowych jest wiele – co wyróżnia Szkoły Chemii? Z pewnością to, iż wszystko odbywa się w absolutnie zdrowej i przyjaznej atmosferze – nikt nie musi się przejmować, że zostanie wykonany na nim ostracyzm naukowy. Wszak wszyscy obecni jeszcze nie tak dawno  sami stali na miejscu delikwenta, przełykając nerwowo ślinę. A i zaproszeni profesorowie z łatwością ulegają panującej atmosferze – nierzadko z prawdziwych tygrysów przeistaczają się w „nieco starszych braci", którzy poprawią ewentualne błędy albo z wrodzona ciekawością wypytają o ich interesujące szczegóły.

Właśnie ta atmosfera sprawia, iż rozmowy prowadzone w kuluarach nierzadko przeciągają się do późnych godzin nocnych (lub wczesnych godzin porannych).

Dorota Jakubczyk