Aktualności

Poniżej znajdują się informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Naukowe Koło Chemików UJ.

XIII International Conference "Horizons of Science"

  W dniach 4-5 czerwca 2022 roku odbyła się trzynasta edycja Międzynarodowej Konferencji "Horizons of Science". Konferencja odbyła się zdalnie na platformie MS Teams. Wzięło w niej udział 221 osób, w tym 101 prelegentów. Spośród wystąpień wybrano najleprze i nagrodzono w kategoriach:

  • najlepszy referat ustny na bazie badań własnych,
  • najlepszy referat ustny popularnonaukowy lub na bazie pracy przeglądowej,
  • najlepszy poster na bazie badań własnych,
  • najlepszy poster popularnonaukowy,
  • najlepsze wystąpienie (posterowe lub ustne) na bazie badań własnych, przedstawione przez studenta Wydziału Chemii UJ (Włodzimierz Jarzęba Award).

​Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do brania udziału w następnej edycji Komferencji.

Herbatka z ciekawym człowiekiem - Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek

  Dnia 31 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z serii Herbatka z ciekawym człowiekiem. Naszym gościem była Prof. dr hab. Kinga Góra-Marek. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego spotkania. 

Herbatka z ciekawym człowiekiem - Prof. dr hab. Janusz M. Dąbrowski

  Dnia 24 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z serii Herbatka z ciekawym człowiekiem. Naszym gościem był Prof. dr hab. Janusz M. Dąbrowski. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego spotkania.