Naukowe Koło Chemików - Wydział Chemii

Adres
Naukowe Koło Chemików - Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 2/D0-06
30 - 387 Kraków
Telefon
12 686 2594

Administratorzy Strony Internetowej:

Dominik Marcin Płaskonka