Spotkanie z... - dr Dawid Pinkowicz

Dnia 13.11.2014 roku odbyło się Spotkanie z dr Dawidem Pinkowiczem, laureatem wielu konkursów na granty przeznaczone na rozwój nauki w Polsce. Na spotkaniu usłyszeliśmy co nieco o karierze Doktora, zwłaszcza z okresu post-doc, jak i mieliśmy okazję porozmawiać o jego pasjach. Doktorowi jak i Kołowiczom dziękujemy za obecność.

fot. Natalia Buszta