Herbatka z ciekawym człowiekiem - prof. dr hab. Jacek Młynarski

Dnia 10.03.2015 roku odbyła się Herbatka z prof. dr hab. Jackiem Młynarskim, kierownikiem Zespołu Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o karierze studenta a nawet przedstudenckiej Profesora. Uzyskaliśmy również wiele cennych rad dotyczących naszego rozwoju na studiach i po studiach. Serdecznie dziękujemy Profesorowi i Kołowiczom za obecność.

fot. Natalia Buszta