Herbatka z ciekawym człowiekiem - dr hab. Dariusz Cież

  Dnia 12 stycznia 2021r. o odbyła się druga „Herbatka z ciekawym człowiekiem” w trybie on-line. Gościem specjalnym był dr hab. Dariusz Cież.

  Dr Cież rozpoczął od opowieści o początkach swojej przygody z chemią. Od młodości przejawiał zainteresowanie tą dziedziną nauki. Jednak początkowo było to dość ogólne i miało na celu robienie różnych żartów. Doktor wspominał z sentymentem, jak razem z kolegami przeprowadzali różne eksperymenty, a ich wyniki zanosili do szkoły i w klasie pozostawiali „ślady” swojej działalności np. pod postacią nieznośnego zapachu.

  W czasach szkoły podstawowej, doktor chodził do szkoły muzycznej, gdzie grał na fortepianie. Wspominał, że bardzo nie lubił grać na tym instrumencie. Przyczyną jego uczęszczania zajęcia w szkole muzycznej były jego wybryki, a szkoła miała być formą „resocjalizacji” zainicjowaną przez rodziców doktora. Nie przyniosła ona pożądanych skutków, a doktor nadal eksperymentował z chemią. 

  Doktor Cież chodził do liceum muzycznego. Doktor opowiadał, że ku niezadowoleniu dziadka, który chciał by wnuk poszedł w jego ślady i grał na skrzypcach, nadal grał na fortepianie. Czasy licealne pozwoliły Doktorowi na bliższe i już bardziej naukowe zapoznanie się z chemią. Doktor mówił, że nie jest sztuką przeprowadzenie prostego doświadczenia. Bardziej cieszy wykonanie eksperymentu, który jest trudny, a mino to udaje się go poprawnie wykonać. I to najbardziej zaczęło fascynować Doktora. 

  Pod koniec liceum Doktor postanowił już na dobre połączyć swoją przyszłość z chemią i zaczął ją studiować. 

  Dzisiaj znamy doktora Dariusza Cieża jako wspaniałego wykładowcę chemii organicznej, jednak to chemia nieorganiczna pasjonowała go we wczesnych latach studiów. Wydarzeniem, które odmieniło zainteresowania Doktora, było zastępstwo za nieobecnego prowadzącego na pewnych zajęciach. 

  Podczas spotkania została poruszona kwestia zdalnego nauczania. Doktor powiedział, że mimo całej wygody jaką dają nam zdalne zajęcia, to niektórych rzeczy nie da się nauczyć przez internet. Student nie nauczy się że nie wolno dotykać gorącej zlewki czy nie wąchać drażniących substancji. 

  Na koniec Doktor życzył nam wytrwałości i zdanej sesji.