Matematyka, Informatyka

Autor Tytuł Wydawnictwo Rok
Skoczylas, Jurlewicz Algebra liniowa 1 Definicje, twierdzenia, wzory GIS 2006
Skoczylas, Jurlewicz Algebra liniowa 1 Przykłady i zadania GIS 2006
Skoczylas, Jurlewicz Algebra liniowa 2 Przykłady i zadania GIS 2005
Krysicki, Włodarski Analiza matematyczna w zadaniach Część II PWN 1983
Regel 107 równań różniczkowych wyższych rzędów z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Bila 2005
Regel 107 równań różniczkowych wyższych rzędów z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Bila 2005
Regel 100 układów równań liniowych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Bila 2005
Regel 60 zadań z przekształceniem Laplace'a z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Bila 2007
Plucińska, Pluciński Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla politechnik PWN 1970
Pidek-Łopuszańska, Ślebodziński, Urbaniak Matematyka dla chemików PWN 1967
Moszyński Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych cyfrowych WNT 1971
Leja Geometria analityczna PWN 1977
Jankowska, Jankowski Przegląd metod i algorytmów numerycznych Część I WNT 1981
Fichtenholz Rachunek różniczkowy i całkowy Tom II PWN 1978
Gdowski, Pluciński Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej PWN 1982
Leja Rachunek różniczkowy i całkowy PWN 1954
Marczyński, Bąkowski, Sohacki Mikroprocesory WNT 1979
Kulka, Libura, Nadachowska Przewodniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe WKiŁ 1987
Ulrich Po prostu Flash 4 Helion 1999
Małysiak Mikrokomputery meritum WSiP 1988

 

opracował: Aleksander Półtorak
stan na: 2020/2021 r.