Technologia Chemiczna

Autor Tytuł Wydawnictwo Rok
Chudzyński, St; Krajewski, Br Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle i życiu codziennym PWT 1958
Kępiński, J. Technologia chemiczna nieorganiczna PWN 1964
Król, A.; Mazurek, R. Metalurgia cynku i kadmu Wydawnictwo „Śląsk" 1965
Dobrosz, K.; Matysiak, A. Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1982
Kinney, G. F. Tworzywa sztuczne PWN 1960
Dom Handlowy A. Gepner Metale półszlachetne i stopy Dom Handlowy A. Gepner 1938
Epsztejn A. M. Elektrolizerowy huty aluminium Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze 1956
Gruszczyk, H.; Ptak, W. Surowce hutnicze Wydawnictwa Geologiczne 1957
Garda, Cz.; Gąsowski, W. Barwienie aluminium i jego stopów WNT 1968
Cagle, Ch. V. Kleje i klejenie. Poradnik inżyniera i technika WNT 1977
Orman, M.; Orman, Z. Technologia aluminium i jego stopów Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze 1955
Maszowiec, W. P.; Forsbłom, G. W. Elektrolityczne otrzymywanie aluminium Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze 1956
Ryszka, E.; Szargut, J. Piece przemysłowe w hutnictwie metali nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze 1961
Siwicki, J. Technologia paliwa i wody PWT 1956
Wiśniowska, G.; Wiśniowski, K.; Wiśniowski, Ż. Towaroznawstwo artykułów rolnych, część II Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego 1973
Wasilewski, L. Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia, część I: Elektrochemia wodnych roztworów PWN 1952
Wasilewski, L. Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia, część II: Elektrochemia środowisk rozżarzonych i stopionych PWN 1954
Aksielrud, G. A.; Altszuler, M. A. Ruch masy w ciałach porowatych WNT 1987
Tołłoczko, S. Chemia nieorganiczna Spółdzielnia Wydawnicza Pracowników Technicznych Szkół Akademickich 1948
Samotus, A. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej UJ 1979
Gałecki, J. Preparatyka nieorganiczna WNT 1964
Kowal, R. Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Pwr 2004
Maciejowska, I.; Węgrzyn, A. et al Technologie informacyjne dla chemików UJ 2008
Rabinowicz M.CH. Nadwytrzymałość metali Naukowo-techniczne 1963
Niewidomski S Maszyny i aparaty przemysłu chemicznego cz 1 Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1954
Orman Z.; Orman M. Metalurgia aluminium Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze 1954
Łajner W. I.; Kudriawcew N.T Podstawy Galwanostegii Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1955
Święcicki T. Cynkowanie żelaza w ciekłym cynku Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1952
Tatut H. Nowakowski W.  Jonity. Teoria i zastosowanie w przemyśle Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1955
Ryś j. Zasady statystycznej kontroli jakości wyrobów metalowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie 1977
Jemielewski J. Piece do topienia metali nieżelaznych Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1956
Sochor B. Elektryczne piece oporowe Państwowoe wydawnictwo Techniczne 1955
Rydzynkiewicz – Rudzińska J. (red) Krystalizacja i Fluidyzacja WNP 1973
Polak F.  Technologia Chemiczna ATLAS cz 1   1951
Polak F.  Technologia Chemiczna ATLAS cz 2   1951
Król, P. Studia nad kinetyką reakcji otrzymania liniowych poliuretanów UJ 1995
Nowak, P. Monitoring procesów filmy AGFA AGFA 2003

 

opracowała: Agata Piaskowska
stan na: 2010/2011 r.