Chemia Fizyczna

Autor Tytuł Wydawnictwo Rok
Atkins Podstawy chemi fizycznej PWN 2009
Pigoń, Ruziewicz Chemia fizyczna Część I PWN 1986
Pigoń, Ruziewicz Chemia fizyczna Część I PWN 2005
Karpiński Chemia fizyczna WSiP 1978
Minc, Stolarczyk Elementy Fizykochemi Koloidów PWN 1956
Tomassi Podstawa termodynamiki chemicznej PWN 1953
Sillen, Lange, Gabrielson Zbiór zadań z chemii fizycznej PWN 1955
Kamieński Elementy chemii fizycznej Tom I Czytelnik 1947
Kamieński Elementy chemii fizycznej Tom II Czytelnik 1947
Byczak, Góralczyk, Jaskuła, Kosacz Zbiór przykładów i zadań z chemii fizycznej niekompletne ---
Bieszczad, Boczar, Góralczyk Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej UJ 1995
Brodski Chemia fizyczna Tom I Część I PWN 1952
Brodski Chemia fizyczna Tom I Część II PWN 1952
Brodski Chemia fizyczna Tom II PWN 1954
Atkins Chemia fizyczna PWN 2007
Zalewski Wykłady z mechaniki i termodynamiki statystycznej dla chemików PWN 1982
Kartuszyński, Lelczuk, Stromberg Zbiór zadań z termodynamiki chemicznej PWN 1977
Waligóra Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej II dla studentów IV roku chemii UJ 1974
Gumiński Termodynamika PWN 1974
Gumiński Termodynamika procesów nieodwracalnych PWN 1986
Zieliński Efekt izotopowy w chemii Część I UJ 1974
Czmutow Technika doświadczalna w badaniach fizykochemicznych PWT 1957
Nowak Badania niejednorodności optycznej chromogennych nośników informacji obrazowej, opartych na lipofilowych komponentach barwnikowych i halogenosrebrowych emulsjach światłoczułych PW 2003
Żuk Spektroskopia PWN 1956
Król Studia nad kinetyką reakcji otrzymywania liniowych poliuretanów UJ 1995
Blumenfeld, Wojewodski, Siemionow Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego w chemii PWN 1967
Fiks Przewodnictwo jonowe metali i półprzewodników PWN 1971
Dyonizy Zastosowanie polarnych aprotonowych rozpuszczalników organicznych w syntezie emulsji światłoczułych zawierających płaskie kryształy halogenków srebra TINTA 2005
Wasilewski Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia Część II Elekrochemia środowisk rozżarzonych i stopionych PWN 1954

 

opracował: Aleksander Półtorak
stan na: 2020/2021 r.