Chemia Analityczna

Autor Tytuł Wydawnictwo Rok
Rokosz, A. Wprowadzenie do chemii analitycznej UJ 1980
Dobrowolski, J. Chemia analityczna PZWL 1961
PAN Metody analizy chemicznej małych zawartości pierwiastków Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-technicznej i Ekonomicznej 1968
Seel, F. Podstawy chemii analitycznej PWN 1960
Aleksiejew, W. Analiza jakościowa PWN 1955
Aleksiejew, W. Chemia analityczna PWN 1955
Czmutow, K. W. Wymiana jonowa i jej zastosowanie PWN 1962
Turowska, M. Laboratorium analizy ilościowej 1989
Szczepaniak, W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN 1985
Minczewski, J.; Marczenko, Z. Chemia analityczna, tom I: Analiza jakościowa PWN 1978
Minczewski, J.; Marczenko, Z. Chemia analityczna, tom II: Analiza ilościowa PWN 1976
Świętosławska, J. (red.) Spektrofotometria absorpcyjna PWN 1962
Stankowski, J. Masery i ich zastosowania Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1965
Rosołowski, Sz. Pracownia chemiczna: Analiza jakościowa WSiP 1997
Rosołowski, Sz. Pracownia chemii analitycznej: Analiza jakościowa WSiP 1986
O'Neill, P. Chemia środowiska PWN 1997
Minczewski, J., Chwastowska, J.; Dybczyński, R. Analiza śladowa: Metody rozdzielania i zagęszczania WNT 1973
Ciba, J. (red.) Poradnik chemika analityka: Dane fizykochemiczne, analiza chemiczna WNT 1989
Riedl, W.; Młodziński, B.; Bober, M. Aparatura i przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle chemicznym, część 1 WNT 1962
Kryściak, J. Chemiczna analiza instrumentalna PZWL 1989
Lalikow, J. S. Fizykochemiczne metody analizy PWT 1956
Opieńska-Blauth, J.; Waksmundzki, A., Kański, M. Chromatografia PWN 1957
Marczenko, Z. Odczynniki organiczne w analizie nieorganicznej PWN 1959
III Ogólnopolska Konferencja Analityczna Komunikaty III Ogólnopolska Konferencja Analityczna 1968
Rokosz, A. Analiza instrumentalna UJ 1976
Samuelson, O. Jonity w chemii analitycznej PWN 1958
Samuelson, O. Jonity w chemii analitycznej PWN 1958
Zagórski, Z. Metoda polarograficzna w analizie chemicznej PWN 1956
Aleksandrowicz, F. (red.) Kontrola analityczna w przemyśle chemicznym, tom I: Przemysłowe laboratorium analizy chemicznej PWT 1954
Schellberg, A. (red.) Kontrola analityczna w przemyśle chemicznym, tom II: Analiza gazów PWT 1956
Schellberg, A. (red.) Kontrola analityczna w przemyśle chemicznym, tom III: Analiza produktów nieorganicznych PWT 1955
Schellberg, A. (red.) Kontrola analityczna w przemyśle chemicznym, tom III: Analiza produktów nieorganicznych PWT 1955
Schellberg, A. (red.) Kontrola analityczna w przemyśle chemicznym, tom IV: Analiza produktów nieorganicznych PWT 1955
Inglot, J.; Pizło, J. Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza Wydawnictwa Górniczo-Hutnicze 1955
Struszyński, M. Analiza ilościowa i jakościowa, tom III Biblioteka Techniczna 1950
Rusanow, A. K. Analiza widmowa rud i minerałów Wydawnictwa Geologiczne 1954
Piotrowski, A.; Doliński, Z.; Seweryn, Z. Analiza polarograficzna metali nieżelaznych PWN 1955
Harrison, G. H.; Dreiser, H. Ekstrakcja w chemii analitycznej PWN 1960
Babko, A. K.; Pilipieńko, A. T. Analiza kolorymetryczna PWT 1955
Fajnberg, S. J. Analiza rud metali nieżelaznych Wydawnictwa Geologiczne 1956
Görlich, E. Analiza krzemianów Wydawnictwa Geologiczne 1958
Błok, N. Jakościowa analiza chemiczna PWN 1955
Miłobędzki, T. Szkoła analizy wagowej i miareczkowej Wiedza Zawód Kultura 1947
Świętosławska, J. (red.) Spektralna analiza emisyjna PWN 1957
Lityńska, A.; Stworzewicz, T.; Śliwa, B. Ćwiczenia z chemii analitycznej UJ 1975
Świętosławska, J. (red.) Spektralna analiza gazów w metalach WNT 1967
Koźlicka, M.; Szmal, Z. Metody kompleksometryczne w przemysłowej analizie chemicznej Wydawnictwa Górniczo-Hutnicze 1961
Łazariew, N. W. Szkodliwe substancje w przemyśle, tom II PWT 1956
Minczewski, J.; Łada, Z. Miareczkowanie potencjometryczne PWN 1957
Struszyński, M. Analiza ilościowa i techniczna PWN 1954
Tanajew, N. Analiza kroplowa PWN 1956
Marczenko, Z. Kolorymetryczne oznaczanie pierwiastków WNT 1957
Węclewska, M. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego 1949
Bellen, N.; Gutorska, A. Poradnik laboranta-chemika WNT 1969
Szoplik, J. Analiza staloskopowa PWT 1959
Szczerkowska, Z. Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 1998
Langford, K. E. Analiza kąpieli galwanicznych PWT 1956
Roga, B.; Wnękowska, L. Analiza węgla i koksu WNT 1966

 

opracowała: Agata Piaskowska
stan na: 2010/2011 r.